«تو به بربری می گفتی بیسکوئیت» جمله ای نیست که به خاطرش شلاق بخورید!

0

ورزش > مدیریت ورزش – با توجه به شواهد تصور این است که ضیا عربشاهی به دلیل توهین به افشین پیروانی محکوم شده است.

رضا حسن زاده-کارشناس حقوقی فوتبال؛ شکایت افشین پیروانی از ضیا عربشاهی و اتفاقات پس از آن نیاز به بررسی دارد. گرچه مصادیق شکايت و مصادیق عنوان مجرمانه انتسابی به آقای عربشاهی دقیقا مشخص نیست ولی با اطلاعات موجود و اظهارات طرفین چنین برمی آید که عربشاهی در مصاحبه ای عناوین و عباراتی به کار برده که در قانون جرم انگاری شده و حق شکایت را برای مخاطب ایجاد می کند. به نظر اظهارات او در دایره عناوین افترا، توهین و نظر اکاذیب می گنجد که بسته به متن مصاحبه در قالب یک یا چندعنوان از عناوین مذکور قابل بررسی است. آنچه پیداست هیچگاه صرف جمله «پیروانی تا قبل از این به نان بربری می گفتند بیسکوئیت!» مصداق جرم نیست.

افترا

در خصوص افترا به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی، چنانچه هرکس به فردی امری را صریحا نسبت دهد که آن امر و اتهام مطابق قانون جرم بوده و نتواند صحتش را به اثبات برساند-جز مواردی که موجب حد است-به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

به طور مثال تهدید دیگران به قتل یا ضررهای مالی و افشای اسرار. اینها در قانون جرم انگاری شده است و برای آن مجازات هم تعیین گردیده. بنابراین چنانچه فردی دیگری را متهم به این جرم(تهدید) نماید و نتواند صحت آن را به اثبات برساند، مرتکیب افترا گردیده و مشمول مجازات مقرر قانونی می شود.

نشر اکاذیب

در نشر اکاذیب فردی که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطالب کذبی را بیان می کند به حبس از دو ماه تا دو سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. اما در خصوص توهین و مستفاد از ماده 608 قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد و استعمال الفاظ رکیک در غیر از موارد قذف(مواردی که به طرف اتهام حیثیتی می زنند) مستوجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی می شود.

اینکه آقای عربشاهی ادعا کرده که به من گفتند می خواهی شلاق بخوری یا پولش را بدهی، به هیچ عنوان درست نیست. با توجه به قوانین مربوطه، ادعای تخییر در پرداخت جزای نقدی یا تحمل شلاق قابل پذیرش نبوده و صرفا قاضی رسیدگی کننده می تواند در این زمینه تصمیم گیرنده باشد نه اینکه در لحظه اجرای حکم، چنین چیزی گفته شود.

با توجه به شواهد تصور بنده این است که آقای ضیا عربشاهی به دلیل توهین به افشین پیروانی محکوم شده است. بی شک کاربردن عبارت «زمانیکه شما به بربری می گفتی بیسکوئست» فاقد عنوان مجرمانه و غیر قابل پیگیری و مجازات است.

درباره این ادعای آقای پیروانی که بنده رضایت داده بودم و نمی دانستم در ادامه چه اتفاقی افتاده که حکم روی آقای عربشاهی اجرا شده، بیان این نکته ضروری است که شخص شکایت کننده تنها شفاهی نباید این موضوع را بیان کند بلکه باید به دادسرا يا دادگاه رسیدگی کننده مراجعه کند و با اعلام رضایت منجز(رضایت بدون قید و شرط) از ادامه پیگیری خود و دادسرا منصرف شود.

 

252 43

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید