تپه روباهک دزک

0

گیگر:

best_of_nature_0031233

از جمله سمبل های تاریخ که در زمره جذابیت های خاص سراوان می باشد. براساس نظر کارشناسان امر از نظر سابقه تاریخی قدمت آن به شهر سوخته زابل می رسد که با انجام کار کارشناسی و تهیه و تامین اعتبارات کافی و ب

تپه روباهک دزک

نوشته تپه روباهک دزک اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید