جاى خالى ريش سفيدان در اصطكاک دو گروه مرجع به علت فوت كيارستمى

0

رييس انجمن پرشكان عمومى با اشاره به جو ايجاد شده به علت فوت كيارستمى، گفت: در پرونده فوت کیارستمی جاى خالى ريش سفيدان و تعقل محسوس است.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛كاميابى رييس انجمن پرشكان عمومى در سمينار جامع پيشگيرى از خطاهاى پزشكى و هفتمين گردهمايى علمى فصلى انجمن پزشكان عمومى ايران،گفت: طبيعی است كه دايره حركت انجمن به دليل ابعاد سلامت از حوزه جامعه پزشكى فراتر مى رود. از پيش از تولد كه سلامت شكل مى گيرد تا بعد از فوت هم ادامه پيدا مى كند.

وى ادامه داد: زمانى كه هدف سلامت مردم باشد، انجمن هاى علمى، سازمان نظام پزشكى و وزارت بهداشت در گير مى شوند و بايد حركتى جمعى صورت گيرد. جاى اين حركتها خالي است و هنجارهاى اجتماعى حلقه واسط گروه هاى واسط است. جامعه پزشكى بايد ارزش هاى اجتماعى را پاس دارد كه عدالت يكى از اين ارزش هاست.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید