جدیدترین شرایط فروش فوری محصولات ایران‌خودرو در آبان 94

0

جدیدترین شرایط فروش فوری آبان ماه محصولات ایران خودرو  به شرح جدول پیوست از روز شنبه مورخ 9 الی 30 آبان ماه 94 و یا تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد.

نکته مھم:

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن نمایندگی را نیز دارد.

شرايط و توضیحات بخشنامه :

1- در اين بخشنامه برای خانواده ھای پژو 206 ، پژو 405 و آریسان، امکان انتخاب كارت طلائي یک ستاره به صورت اختیاری فراھم می باشد. لذا مشتریان محترم لازم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

2- ھر گونه تغییرات قیمتي غیر مستقیم (بیمه، عوارض دولتي ، مالیات و …) و ھمچنین تغییرات قیمتي ناشي از الزامات قانوني و تصمیمات ابلاغي دولت و نھادھاي قانون گذار تا قبل از صدور فاكتور بر عھده مشتري خواھد بود.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 10 روز شنبه مورخ 94/08/09 می باشد .

شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو – آبان ماه 94 :

sharayet foroosh irankhodro aban94

لینک مطلب

پاسخ دهید