جراحی عجیب لب دوزی ایرانی ها پشت مرزها + عکس

0

گیگر :

  اقدام عجیب برخی ایرانی های پناهنده در پشت مرزهای ورود به آلمان و سوئد

 

همزمان با گسیل موج هزاران پناهجو به سمت اروپا مهاجرانی از ایران نیز به این موج پیوسته و با عزیمت به ترکیه از طریق دریای اژه به سمت جزایر یونان می روند و از آنجا عازم کشورهایی چون آلمان یا سوئد می شوند و با این هدف به سمت این مرزها حرکت می کنند.

 

غالب پناهجویان از کشورهایی چون سوریه، عراق و افغانستان می باشند اما در یین آنها برخی از ایرانی ها نیز به چشم می خورد و در بین آنها دیده می شود.

 

برخی کشورهای اروپایی در سیاست خود در جذب پناهجو تغییراتی داده اند و به ویژه پس از حملات تروریستی اخیر به شهر پاریس بسیاری از کشورهای اروپایی از بیم ورود تروریست ها در جمع پناهجویان مرزهای خود را بسته اند و اجازه ورود این افراد را نمی دهند.

 

 

 

جراحی عجیب لب دوزی ایرانی ها پشت مرزها + عکس

جراحی عجیب لب دوزی ایرانی ها پشت مرزها + عکس

جراحی عجیب لب دوزی ایرانی ها پشت مرزها + عکس

جراحی عجیب لب دوزی ایرانی ها پشت مرزها + عکس

 

 

منبع :

پاسخ دهید