جریمه‌‌های جدید تخلفات صنفی در سال95 از 60هزار تا 1میلیون و 250هزار تومان + جدول

0

با مصوبه هیات وزیران، ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال تعدیل می شود.

به گزارش کارنت به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 11 /1 /1395 به پیشنهاد شماره 256674 /60 مورخ 2 /12 /1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور- مصوب 1392- تصویب کرد:

1- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (000 /740 /3) ریال تعدیل می شود.

2- میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می شود:

jarime takhalofat senfi sal95

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

لینک مطلب

پاسخ دهید