جزئیات بازنگری رشته های مطالعات زنان و خانواده

0

رئیس کارگروه مطالعات زنان و خانواده در شورای تحول علوم انسانی گفت: رشته های “زن و خانواده” و “حقوق زن در اسلام” مورد بازبینی کلی قرار گرفت.

محمد اسحاقی رئیس کارگروه مطالعات زنان و خانواده در شورای تحول علوم انسانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  گفت: کارگروه مطالعات زنان و خانواده با توجه به اهمیت خانواده، رشته های حوزه زنان و گسترش آن در کشور با حضور اعضا و صاحب نظران این حوزه تشکیل شد.

وی درباره آخرین وضعیت بازنگری های شورای تحول در کارگروه مطالعات زنان و خانواده اظهار داشت: فعالیت اصلی این کارگروه ایجاد جریان علمی در حوزه ی زنان و خانواده بر اساس بومی سازی، کارآمد سازی و اسلامی سازی متون است که فراتر از رشته و مباحث دانشگاهی است. البته به عنوان اولویت نخست کارگروه، رشته های “زن و خانواده” و “حقوق زن در اسلام” در مقطع کارشناسی ارشد، بازنگری شد.

 

اسحاقی با بیان اینکه رشته ی حقوق زن در اسلام در مقطع دکتری تایید و تصویب شد، افزود: در قدم های بعدی تصمیم داریم کارگروهی برای گرایش ها و رشته های جدید تشکیل دهیم تا پس از بررسی، رشته های دیگری در حوزه مطالعات زنان و خانواده راه اندازی شود.

رئیس کارگروه رشته مطالعات زنان و خانواده از ابلاغ این برنامه های درسی به دانشگاهها خبر داد و گفت: رشته هایی که تصویب شده از سال تحصیلی جاری اجرایی شد.

وی یادآور شد: رشته مطالعات خانواده در سال 75 تصویب شد اما تداومی پیدا نکرد. کارگروه مطالعات زنان و خانواده بررسی این رشته را هم در دستور کار خود قرار داد. با استفاده از بازنگری ها، این رشته در مقطع کارشناسی به روز رسانی می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید