جشنواره مجسمه‌های شنی

0

گیگر :


طی روزهای اخیر جشنواره‌ای جذاب به نام «Sand Fantasy» در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. در ادامه عکس‌هایی از مجسمه‌های شنی ساخته شده توسط هنرمندان مختلف در این جشنواره را مشاهده خواهید کرد.

هنرمندی روسی به نام دیمیتری گلبزدوو (Dmitry Glebezdov ) بر روی اثر هنری خود کار می‌کند.
هنرمندی روسی به نام دیمیتری کلیمینکو (Dmitry Klimenko) روی مجسمه‌ای شنی کار می‌کند.
هنرمندی روسی به نام روسلان ارسلانبایوو (Ruslan Arslanbayev) روی مجسمه‌ای شنی کار می‌کند.
یک مجسمه‌ساز بر روی مجسمه‌ای شنی کار می‌کند.
هنرمندی اکراینی به نام آندری وازینسکی (Andrey Vazhinsky) روی مجسمه‌ای شنی کار می‌کند.
مردی روی مجسمه‌ای شنی چسب محافظ می‌پاشد.
مجسمه‌سازان روی اثرشان کار می‌کنند.
مردی روی مجسمه‌ای شنی چسب محافظ می‌پاشد.

cover

پاسخ دهید