جمع‌آوری بالغ بر ۷۲ هزار بازی رایانه‌ای غیرمجاز در بهار ۹۵

0

گیگر:

بر اساس این آمار سهم بازار تهران از این بازی‌های غیرمجاز ۱۱ هزار ۴۷۸ بازی و سهم شهرستان‌ها ۶۱ هزار و ۸۸ بازی بوده است.

این ستاد همچنین در بازه زمانی بهار ۹۵ موفق به نظارت مستقیم بر الصاق ۹۹۶ هزار و ۶۰۷  قطعه هولگرام بر روی بازی‌های مجاز شده است.

این آمار برآمده از رصد رسمی فعالیت هزار و ۱۴۴ واحد فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و ۳۴ واحد گیم‌نت در سراسر کشور بوده است.

در کنار عملکرد این ستاد، معاونت نظارت و
ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم اعلام کرده است در بازه زمانی
بهار ۹۵ تعداد ۱۸۵ مجوز برای بازی‌های رایانه‌ای خارجی و ۱۹ مجوز برای
بازی‌های ایرانی صادر کرده‌است.

سازمان رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه (اسرا)
هم در همین بازه زمانی ۱۵ عنوان بازی ایرانی و ۴۸ عنوان بازی خارجی را
رده‌بندی سنی کرده است.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید