جنگ گلادیاتور‌ها در اتریش

0

گیگر :


در ادامه عکس‌های مربوط به جشنواره رومی‌ها در اتریش را مشاهده خواهید کرد که مبارزه‌ای به سبک گلادیاتورها را نشان می‌دهد.

۱- جشن اعضای تیمی به نام Familia Gladiatoria Carnuntina بعد از پیروزی در یک مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی در شهر پترونل اتریش در طول جشنواره رومی‌ها.


۲- عکسی از سپر و کلاه خود‌های تیم Familia Gladiatoria Carnuntina قبل از مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر در طول جشنواره رومی‌ها.


۳- مبارزه اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina در جشنواره رومی‌ها.


۴-
مبارزه اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina در جشنواره رومی‌ها.

۵- آمادگی اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina برای شروع یک مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.


۶- آماده شدن اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.


۷-
آماده شدن اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.

۸-
آماده شدن اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.

۹- مبارزه اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina در جشنواره رومی‌ها.


۱۰-
مبارزه اعضای تیم Familia Gladiatoria Carnuntina در جشنواره رومی‌ها.

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید