جهانگرد “سر به هوا” در ایران!

0

گیگر:

“اریک لافورگو” عکاس و جهانگرد فرانسوی است که در سفر به ایران تصاویر زیبایی از مساجد،بازارو حمام های عمومی انداخته است.

به گزارش بولتن نیوز، او درباره سفر به ایران و مجموعه عکسهایی
که بیشتر به سقف های پرنقوش ایرانی اختصاص دارد می گوید: “جای تعجب نیست که
ایران در فهرست مقصدهای 2016 قرار بگیرد ،این همه زیبایی دلیل خوبی است.”

وی همچنین افزد: “برخلاف دیگر کشورها که
سقف فقط برای در امان ماندن از باد وباران است در معماری ایران سقف جان
دارد.طراحی ها و نقوش هندسی زیبا با قدمت چندین قرن ،داستانها برای گفتن دارند.”

در ادامه مجموعه عکسهای “اریک” را مشاهده می کنید که با عنوان “سر به هوا در ایران” منتشر شد است:

یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!
یک جهانگرد ایران را این گونه می بیند!

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید