حشرات زیبا

0

گیگر :


۱. بچه نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده، روی نوک یک مداد مشاهده می‌شود.

۲. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۳. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۴. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۵. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۶. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۷. نوعی عنکبوت پیکاک استرالیایی به نام ماراتوس آلبوس که به تازگی کشف شده است.

۸. یک سنجاقک قرمز بزرگ روی یک گیاه خشخاش نشسته است.

۹. یک زنبور درشت روی یک گل نشسته است.

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید