حشرات عجیب و غریب + تصاویر

0

کرم ابریشم گربه ای - یکی از عجیب ترین گونه های کرم ابریشم را می‌توانید در چین پیدا کنید. این موجود که بعد از مدتی به پروانه زیبایی تبدیل می‌شود در دوران کرم بودنش بسیار شبیه به گربه است. این کرم های گربه ای بسیار نادر هستند و سخت می‌توان در طبیعت آنها را پیدا کرد ولی دانشمندان قصد دارند به خاطر بامزه بودن آنها تکثیر این کرم‌ها را شروع کرده و آنها را به کشورهای مختلف صادر کنند تا تمام دنیا از این کرم های بامزه داشته باشند.

کرم ابریشم گربه ای – یکی از عجیب ترین گونه های کرم ابریشم را می‌توانید در چین پیدا کنید. این موجود که بعد از مدتی به پروانه زیبایی تبدیل می‌شود در دوران کرم بودنش بسیار شبیه به گربه است. این کرم های گربه ای بسیار نادر هستند و سخت می‌توان در طبیعت آنها را پیدا کرد ولی دانشمندان قصد دارند به خاطر بامزه بودن آنها تکثیر این کرم‌ها را شروع کرده و آنها را به کشورهای مختلف صادر کنند تا تمام دنیا از این کرم های بامزه داشته باشند.

سوسک با چهره انسان - یک عکاس آمریکایی در حالی که داشت میان جنگل قدم می زد به طور اتفاقی با یک سوسک بسیار عجیب روبرو شد. این سوسک بال هایی دارد که هنگام بسته شدن، صورت یک انسان را شبیه سازی می‌کند. در این صورت می‌توان چشمان، بینی، دهان و حتی موهای شانه کرده را مشاهده کنید. این سوسک که بسیار کمیاب است تنها در جنگل های تایلند دیده می‌شود.

سوسک با چهره انسان – یک عکاس آمریکایی در حالی که داشت میان جنگل قدم می زد به طور اتفاقی با یک سوسک بسیار عجیب روبرو شد. این سوسک بال هایی دارد که هنگام بسته شدن، صورت یک انسان را شبیه سازی می‌کند. در این صورت می‌توان چشمان، بینی، دهان و حتی موهای شانه کرده را مشاهده کنید. این سوسک که بسیار کمیاب است تنها در جنگل های تایلند دیده می‌شود.

 کرم پر مو - در میان حشرات چیزی که به ندرت دیده می‌شود مو است زیرا این موجودات به قدری کوچک هستند که مو روی بدن آنها فضایی برای رشد ندارد اما یک نوع کرم بسیار عجیب وحود دارد که در میان جنگل های پرو زندگی می‌کند و به کرم پرمو مشهور شده است.
این کرم‌ها تمام بدنشان از موهای نرم و لطیف طلایی رنگ پر شده است و به مرور زمان این موها بیشتر هم می‌شود اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان آنها را نوازش کرد زیرا همین موهای زیبا بسیار سمی هستند.

کرم پر مو – در میان حشرات چیزی که به ندرت دیده می‌شود مو است زیرا این موجودات به قدری کوچک هستند که مو روی بدن آنها فضایی برای رشد ندارد اما یک نوع کرم بسیار عجیب وحود دارد که در میان جنگل های پرو زندگی می‌کند و به کرم پرمو مشهور شده است.
این کرم‌ها تمام بدنشان از موهای نرم و لطیف طلایی رنگ پر شده است و به مرور زمان این موها بیشتر هم می‌شود اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان آنها را نوازش کرد زیرا همین موهای زیبا بسیار سمی هستند.

.

حشره مار نما - یکی از حشرات بسیار عجیبی که تنها در میان جنگل های انگستان و ایرلند دیده می‌شود حشره ماری یا حشره مار نماست. این حشره که آن را میان کرم های ابریشم هم دسته بندی می‌کنند دارای بدنی بسیار لیز است، همچنین رنگ بدن آن قهوه ای است و از یک فاصله مشخص این رنگ می‌تواند به صورت پولکی دیده شود.
از آنجایی که در انتهای دم این کرم نیز لکه هایی به مانند صورت مار دیده می‌شود بسیاری آن را با مار اشتباه می‌گیرند. این حشره تنها 75 میلیمتر طول دارد ولی همیشه از دست مارها به راحتی فرار می‌کند.

.

حشره مار نما – یکی از حشرات بسیار عجیبی که تنها در میان جنگل های انگستان و ایرلند دیده می‌شود حشره ماری یا حشره مار نماست. این حشره که آن را میان کرم های ابریشم هم دسته بندی می‌کنند دارای بدنی بسیار لیز است، همچنین رنگ بدن آن قهوه ای است و از یک فاصله مشخص این رنگ می‌تواند به صورت پولکی دیده شود.
از آنجایی که در انتهای دم این کرم نیز لکه هایی به مانند صورت مار دیده می‌شود بسیاری آن را با مار اشتباه می‌گیرند. این حشره تنها 75 میلیمتر طول دارد ولی همیشه از دست مارها به راحتی فرار می‌کند.

کرم با استتار گل - یکی از باهوش ترین کرم‌ها در طبیعت کرم سینچلورا نام دارد. این کرم می‌تواند تعدادی از گلبرگ های گل را به پشت خود چسبانده و تبدیل به یک شاخه از آن گل شود.
این استتار او به حدی جالب و غلط ‌انداز است که گاهی اوقات متخصصان نیز به راحتی از کنار آنها عبور می‌کنند. آنها می‌توانند به شکل شاخه هر گلی تبدیل شوند و در زمره بهترین استتارگران دنیا شناخته می‌شوند.

کرم با استتار گل – یکی از باهوش ترین کرم‌ها در طبیعت کرم سینچلورا نام دارد. این کرم می‌تواند تعدادی از گلبرگ های گل را به پشت خود چسبانده و تبدیل به یک شاخه از آن گل شود.
این استتار او به حدی جالب و غلط ‌انداز است که گاهی اوقات متخصصان نیز به راحتی از کنار آنها عبور می‌کنند. آنها می‌توانند به شکل شاخه هر گلی تبدیل شوند و در زمره بهترین استتارگران دنیا شناخته می‌شوند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید