حضور مشاوران در مقطع ابتدایی، تضمینی برای کاهش افت تحصیلی

0

مدیر کل مشاوره و امور فرهنگی حضور مشاوران در مدارس ابتدایی را عاملی موثر برای کاهش افت تحصیلی دانست.

مسعود شکوهی مدیر کل مشاوره و امور فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی   درخصوص تاثیر حضور مشاوران در بحث هدایت تحصیلی و کاهش افت تحصیلی در مقطع ابتدایی گفت: هدایت تحصیلی و افت تحصیلی 2 مبحث کاملا جدا از هم هستند اما قاعدتا چنانچه نظام جامع مشاوره از مقطع ابتدایی شروع شود، قطعا در بهبود شرایط تاثیرگذار است.

شکوهی در ادامه تصریح کرد: به طور کلی حضور مشاوران در مدارس برای کمک به دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته و شغل آینده و به تبع آن زندگی آنها اثرگذار است.

مدیر امور فرهنگی و مشاوره اظهار داشت: چنانچه تامین نیرو در مقطع ابتدایی انجام شود، حضور مشاوران در این مقطع بسیار موثر و راهگشا است.

وی درخصوص امکان حضور مشاوران بیان کرد: تاکنون این مسئله محقق نشده است و همچنان طرح نظام جامع مشاوران در حال تدوین است و چنانچه به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد ،حضور مشاوران در مدارس ابتدایی راه اندازی می شود.

نظام جامع مشاوره به کمک طرح شهاب می آید
مدیر کل مشاوره و امور فرهنگی در خصوص رویکردهای طرح شهاب و هدایت تحصیلی و همسو بودن این 2 طرح با هم عنوان کرد: جلسات هماهنگی زیادی در زمینه طرح شهاب انجام شده است و مسئول اصلی این طرح سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است که در واقع حوزه دیگری به حساب می آید اما با این وجود قرار بر این است که شناسایی استعدادها برای طرح شهاب جزو وظایف ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: سایر فعالیت های مربوط به طرح شهاب نیز در حوزه های دیگر ساماندهی می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید