حضور کمرنگ در بخش سلامت دانشجویان تبدیل به بحران شده است

0

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از حضور کم رنگ در بخش سلامت دانشجویان و عوارض جبران ناپذیر آن خبر داد.

ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  با اشاره به رشد کمی آموزش عالی گفت: در حال حاضر با رشد کمی آموزش عالی و تقاضای روزافزون جوانان کشور مواجه هستیم و این مسئله باعث شده دچار عدم توازن جدی در سطوح مختلف شویم. 

وی افزود: در 10 سال قبل نزدیک به یک سوم این جمعیت دانشجویی را آموزش عالی دارا بود، اما اکنون جمعیت دانشجویی کشور چهار میلیون و 800 هزار نفر است که از این تعداد دو میلیون و 800 هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می کنند. 

ریاضی از وجود مشکلات پیچیده در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی خبر داد و اظهار داشت: خدمات دانشجویی، خدماتی هستند که کیفیت یا عدم کیفیت آن در بیرون و درون دانشگاه نمود پیدا می کند از این رو در سال‌های اخیر برای بخش مشاوره تلاش های خوبی صورت گرفته و اکنون همه دانشگاه ها دارای مراکز مشاوره هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح سیمای زندگی دانشجویان در سطح همه دانشگاه ها گفت: هرچند بخش سلامت، بهداشت و درمان دانشگاه ها از وضعیت و جایگاه مطلوبی برخوردار نیست، اما اجرای این طرح بازخورد خوبی داشته است.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از وجود 63 مرکز بهداشت در 130 دانشگاه خبر داد و گفت: باید تمرکز بیشتری در حوزه بهداشت و سلامت دانشگاه ها صورت گیرد به همین دلیل از ترم تحصیلی آینده انتظارات دانشجویان از مراکز بهداشت به شکل جدی تری دنبال می شود. 

ریاضی با تاکید بر این که حضور کم رنگ در بخش سلامت دانشجویان می تواند عوارض جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، گفت: حضور کم رنگ در بخش سلامت دانشجویان در طول سال های اخیر آن را به بحران تبدیل کرده است. بخش درمان در اولویت و سیاست های وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان نیست و تنها تعدادی از دانشگاه ها زیرساختهای لازم در این بخش را دارا هستند. 

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با بیان این که برخی از مراکز درمانی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند، گفت: طبیعی است به علت دوری مرکز آموزش عالی به مراکز درمانی با مشکل روبرو می شویم.

وی از ضرورت تاسیس مراکز درمانی در دانشگاه ها که همانند اورژانس فعالیت کنند، خبر داد و یادآور شد: برخی از دانشگاه ها به خاطر هزینه بالا و دخالت در بخش های دیگری که به حوزه وزارت علوم ارتباطی ندارد، اقدامی در زمینه مراکز درمانی انجام نمی دهند. 

انتهای پیام

لینک مطلب

پاسخ دهید