حضور 16 استاد برجسته دنيا در هشتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی

0

دبير انجمن هشتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی از حضور ١٦ استاد برجسته از سراسر دنيا در اين همايش خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛محمد عرب دبير هشتمين همايش مديريت بيمارستانی در اين همايش بين المللی كه امروز در سالن همايش های بين المللی رازی برگزار شد، گفت: اولين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی  سال ١٣٨٨ با حضور اساتيد برجسته بين المللی و داخلی در دانشگاه علوم پرشكی تهران و به صورت متناوب در سالهای بعد در دانشگاه های مختلف كشور برگزار شد. سال ٩٤ با تاكيد وزير بهداشت مبنی بر ساماندهی همايش های بين المللی مديريت بيمارستانی، دانشگاه علوم پرشكی تهران ميزبان دائمی دبيرخانه شد.

وي ادامه داد: امسال برای دومين سال متوالی دانشگاه علوم پرشكي تهران به كمک وزارت بهداشت هشتمين همايش را برگزار می كند. اين همايش از لحاظ سازمانی شامل بخش های شورای سياستگذاری، دبيرخانه علمی و دبيرخانه اجرايی است و از ١٦ استاد برجسته كشورهايی همچون هلند، اتريش ،پاكستان و هند برای سخنرانی و برگزاری كارگاه های آموزشی دعوت به عمل آماده است.

عرب بيان كرد: ٩ پنل و ١٤ كارگاه آموزشی برنامه ريزی شده كه از طريق سامانه امكان انتخاب و ثبت نام برای شركت كنندگان فراهم شده است. ٩٥ مقاله به همايش ارسال شد و ٣٠ مقاله مورد قبول داخل سامانه قرار گرفت.

دبير اجرايي هشتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی گفت: ٥٢ درصد شركت كنندگان مديران ارشد بيمارستانی،١١ درصد مديران ارشد دانشگاهی، ٣٢ درصد مديران ميانی و ٥ درصد اقشار مختلف هستند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید