حق قانونی تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی بازگردد

0

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت:از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار می رود تا حق قانونی تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.

دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی  با بیان اینکه مجلس آتی و کمیسیون بهداشت و درمان آن باید در راه تقويت هرچه بيشتر حس مسئولیت پذيرى جامعه پزشكى در بخش خصوصى در قبال كل جامعه کوشا باشد، بیان داشت: لازم است مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان ضمن اعطاى حق قانونى تعرفه گذارى خدمات پزشكى به سازمان نظام پزشكى، نقش سازمانهاى مردم نهاد و انجمنها را در فرآیند سالم سازى جامعه پررنگ تر نموده و تصدى گرى دولتى را در اين زمينه كاهش دهند.

وی با اشاره به موضوع ايجاد كشمكش بين بخش خصوصى نظام سلامت كه متولى آن سازمان نظام پزشكى است و بخش هاى دولتى و حاكميتى، بیان داشت : متأسفانه مجلس و كميسيون بهداشت وقت حق تعرفه گذارى خدمات پزشكى را از سازمان نظام پزشكى سلب کرده و بخشهاى دولتى و حتى سازمانهاى بيمه گر را مسئول تعرفه گذارى خدمات بخش خصوصى نمودند .

وی تصریح کرد : انتظار مى رفت پس از ابلاغ سياستهاى كلى سلامت از سوى مقام معظم رهبرى، كه بعنوان سند چشم اندازی بسيار دقيق، همه جانبه نگر و همراه با دور انديشى كامل در نظام سلامت كشور محسوب مى شود، در كميسيونهاى بهداشت اخير، طرحهاى كارشناسى شده اى براى وضع قوانينى مبتنى بر سياستهاى ابلاغى سلامت، تهيه و تدوين شود.

وی خاطرنشان کرد : اميد مى رود در مجلس دهم و كميسيون بهداشت آتى، چنين امرى محقق شود و در جهت قانونگذارى در امر سلامت، ضمن سر لوحه قرار دادن سياستهاى كلى سلامت ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى، با بهره گيرى از كارشناسان مختلف و متعدد در عرصه هاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانينى همراه با دورانديشى و عارى از سياستهاى صرفاً عوام پسندانه باشيم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید