حمایت از طرح‌های پسادکتری دانش‌آموختگان

0

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از حمایت این صندوق از طرح‌های پسا‌دکتری دانش‌آموختگان خبر داد.

وی ادامه داد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای مأموریت‌های خود و کمک به توسعه زیر ساخت‌های پژوهش‌ در کشور برنامه حمایت از دوره‌های پسادکتری را در نظر گرفته است.

ضرغام بیان کرد: از طریق این حمایت‌ها ضمن استفاده از پتانسیل‌های پژوهشی موجود در دانشگاه‌ها در جهت انجام پژوهش‌های اولویت‌دار و تقاضا محور به توسعه زیرساخت‌های انسانی پژوهش در کشور کمک می‌شود.

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور عنوان کرد: طرح پسادکتری در دو شکل ملی و بین‌المللی ارائه می‌شود. پسا دکتری ملی به دانش‌آموختگان ایرانی دوره‌های دکتری داخل کشور و مقیم خارج از کشور با هدف ترغیب دانش‌آموختگان برای دوره‌های PHD و پسا دکتری بین‌المللی به دانش‌آموختگان ایرانی دوره‌های دکتری یا انتقال بخشی از دستاوردهای پژوهشی از دانشگاه مبدأ به دانشگاه‌های کشور اعطا می‌شود.

وی تأکید کرد: این دانش‌آموختگان باید تحصیل کرده دانشگاه و یا مراکز پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم باشند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید