خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

0

گیگر :

گریم خواننده معروفی که 7 ساعت زمان برد !

 

در موزیک ویدئو جدید کتی پری وی به شکل پیرزنی ظاهر میشود اما نکته جالب این است که برای این گریم ۷ ساعت زمان صرف میشود با هم گوشه هایی از مراحل این گریم را میبینیم.

 

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

گریم چند ساعته این خانم برای ایفای یک نقش

 

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

خانم معروفی که آرایش او 7 ساعت طول کشید + عکس

 

 

 

منبع :

پاسخ دهید