خانه ای به شکل سفینه فضایی+تصاویر

0

اتاق خبر 24: 

این خانه که شبیه به یک سفینه ی فضایی است توسط زاها حدید معمار عراقی طراحی شده که توسط درختان کاج و بلوط با ارتفاع حدود بیست متر احاطه شده است.

بنای این خانه  2560 متر مربعی است که در مسکو روسیه ساخته شده است.

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

خانه ای به شکل سفینه فضایی

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید