خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

0

گیگر :

به گزارش ایران ناز: این خانه ها در حقیقت پروژه خانه های جدید در سال 1968 در هلند است که توسط دولت هلند ساخته شد، ولی این خانه ها اشغال شد و از آن زمان تاکنون هنوز مردم زیادی در این خانه ها زندگی می نمایند.

 

 

 

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب فضایی در هلند

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

عکس های از ساخت خانه های فضایی!

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

خانه های عجیب و فضایی در هلند (عکس)

 

 

منبع :

پاسخ دهید