خودکشی عجیب این پسر بخاطر شکست عشقی (عکس)

0

گیگر :

این پسر جوان به دلیل شکست عشقی که خورد دست به خودکشی زد.رسانه های چینی نوشتند جوانی 18 ساله به نام “زهانگ” پس از یک مشاجرۀ شدید با نامزدش که سعی داشته است او را برای جدا شدن از یکدیگر قانع کند، تصمیم گرفته است

 

با گشودن پنجرۀ اضطراری هواپیما خودکشی کند. اما خدمۀ هواپیما توانستند پیش از آنکه او با گشودن پنجره جان تمام سرنشینان را به خطر بیاندازد، وی را دستگیر و تا زمان فرود در پکن تحت کنترل نگاه دارند. اسکای نیوز نوشته است که مسئولان چینی تصمیم گرفته اند

 

خودکشی عجیب این پسر بخاطر شکست عشقی (عکس)

 

این جوان را 15 روز بازداشت کنند. نامزد او نیز که “وو” نام دارد به دلیل همکاری در بر هم زدن نظم و امنیت پرواز شمارۀ (CA4169)، متعلق به خطوط هوایی “ایر چاینا” به پرداخت 200 یوان جریمه محکوم شد.در حالی که مأموران امنیتی

 

و مسافران هواپیما تأکید کرده اند که زهانگ قصد گشودن پنجرۀ اضصراری را داشته است، او در دفاعیات خود مدعی شده است که واقعا قصد خودکشی نداشته و تنها می خواسته که نامزد خود با این کار بترساند و را از تصمیمش برای جدایی منصرف کند. 

پاسخ دهید