داروی بیماران ایدزی در داروخانه ها عرضه نمی شود

0

رییس سازمان غذا و دارو گفت: داروی بیماران ایدزی به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد اما در داروخانه ها عرضه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مسیر درمان بیماران ایدزی از طریق شبکه های بهداشتی صورت می گیرد، ادامه داد: بیماران ایدزی داروهایشان را از طریق شبکه بهداشت و درمان رایگان دریافت می کنند و این داروها وارد داروخانه ها نمی شود. 

دیناروند یادآور شد: برخی داروهای بیماران ایدزی وارداتی است.تمامی داروها اعم از وارداتی و داخلی  به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید