داعش از بیمارستان خود رونمایی کرد + عکس

0

گیگر :

دلم به حال اون بچه ای میسوزه که بیگناه و بی اراده وارد همچین اجتماعی شده و آینده ای وحشتناک در انتظارشه. امیدوارم وقتی این بچه بزرگ شد اثری از داعش و تفکر داعشی در دنیا نباشه…منبع

پاسخ دهید