دانشمندان در پی به دست آوردن انرژی از باکتری ها

0

دانشمندان در پی به دست آوردن انرژی از باکتری ها

با کاهش روز افزون منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند نفت و گاز، به نظر می رسد یکی از موارد برتری کشورها در سال های آینده در نبردهای اقتصادی در برابر هم، توانایی آنها در دستیابی به انرژی از روش های گوناگون و تجدید پذیر باشد. به همین دلیل است که سرمایه گذاری های بسیار سنگینی برای تحقیق و توسعه در بخش انرژی های نوین از جمله انرژی خورشیدی و انرژی باد انجام می شود. با این حال شاید منبع انرژی آینده نه در آسمان، بلکه در موجودات بسیار ریز و بسیار فراوان زنده روی زمین یعنی باکتری ها باشد.

تیمی از محققان دانشگاه آکسفورد در تحقیقاتی که نتایج آن اخیرا به چاپ رسیده اعلام کرده اند که در حال دستیابی به روشی هستند که به کمک آن می توان باکتری ها را به منابعی برای تامین انرژی تبدیل کرد. در این تحقیق از مدل سازی رایانه ای برای شبیه سازی رفتار باکتری ها در یک سوسپانسیون مایع استفاده شده است. پس از افزودن شبکه ای از ساختارهای دایره ای شکل به این مجموعه، باکتری ها شروع به انجام حرکت هایی مطابق الگوهای مشخص در اطراف این دایره ها کردند و همین حرکت توانسته است انرژی کافی برای روشن کردن و انرژی بخشیدن به گجت هایی در مقیاس میکروسکوپیک را فراهم کند. البته همان طور که از این توضیحات به نظر می رسد هنوز راه بسیار زیادی تا تبدیل این روش به راهکاری صنعتی برای دستیابی به انرژی در پیش روی دانشمندان است، اما تکنولوژی هایی در این مقیاس می توانند انقلابی در زمینه تولید انرژی ایجاد کرده و کشورهایی را که دارای تکنولوژی لازم برای دستیابی به آنها هستند به ثروتمندان جهان در سال های آینده تبدیل کند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید