دانشگاهها حلقه اصلی ایجاد اقتصاد دانش بنیان/مجوز پارک‌های علم و فناوری خصوصی گرفته شده است

0

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری گفت: دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری سه حلقه اصلی ایجاد اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی است

اهداف این نشست بحث و تبادل نظر درباره نحوه انتقال فناوری و تعاملات بین المللی و برند سازی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری بود، همچنین جمعی از شرکت کنندگان و مسئولان حاضر در نشست با بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب برای تعاملات بین المللی و صادرات محصولات فناورانه به ارائه راهکارهای عملیاتی پرداختند.

خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری در این نشست گفت: محور اصلی می تواند بحث اقتصاد مقاومتی شرکت های علم و فناوری باشد.

وی افزود: ماموریت وزارت علوم ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط است و پارکهای علم و فناوری در درجه اول یک مدل هستند.

پیری با بیان اینکه 38 پارک علم و فناوری و مرکز رشد داریم، اظهار داشت: این مراکز بعنوان یک مدل اقتصاد جدید بر پایه دانش است که کارهای خود را دنبال می کنند.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم و اصلی انتقال تکنولوژی و کسب دانش فنی است و این ظرفیت را داریم که دانش فنی پارک ها را به خارج از کشور انتقال دهیم.

پیری عنوان کرد: دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم وفناوری سه حلقه اصلی ایجاد اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی هستند. توجه خاص پارکها نه تنها به بخش صنعت بلکه به بخش دانشگاهی است که به این مراکز علمی کمک کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری تاکید کرد: یکی از نکات مهم مدنظر در تعاملات بین المللی، جذب، جلب توجه و ایجاد شرایط متناسب برای ورود ایرانیان متخصص، فناور و دارای شرکت در خارج از کشور است.

وی توانمندسازی بخش غیردولتی در مشارکت علم و فناوری را مهم دانست و گفت: اگر بخواهیم حداقل 50 درصد صادرات ما محصولات پارک‌های علم و فناوری باشد باید از توانایی بخش خصوصی استفاده شود که خوشبختانه این زمینه فراهم شده که مجوز پارکهای علم و فناوری خصوصی را بگیریم.

این خبر درحال تکمیل است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید