دانلود بازی XCOM 2 برای PC

0

 

 

=========================================

CODEX Release

 

 

دانلود به صورت پارت های 2گیگابایتی:

 

دانلود پارت ۱ : Direct Link

 

دانلود پارت ۲ : Direct Link

 

دانلود پارت ۳ : Direct Link

 

دانلود پارت ۴ : Direct Link

 

دانلود پارت ۵ : Direct Link

 

دانلود پارت ۶ : Direct Link

 

دانلود پارت ۷ : Direct Link

 

دانلود پارت 8 : Direct Link

 

دانلود پارت 9 : Direct Link

 

دانلود پارت 10 : Direct Link

 

دانلود پارت 11 : Direct Link

 

دانلود پارت 12 : Direct Link

 

دانلود پارت 13 : Direct Link

 

 

=========================================

BlackBox Release

 

 

دانلود نسخه Blackbox به صورت پارت های 5گیگابایتی:

 

دانلود پارت ۱ : Tizfile

 

دانلود پارت 2 : Tizfile

 

دانلود پارت 3 : Tizfile

 

دانلود پارت 4 : Tizfile

 

 

دانلود نسخه Blackbox به صورت پارت های ۲گیگابایتی:

 

دانلود پارت ۱ : Direct Link

 

دانلود پارت ۲ : Direct Link

 

دانلود پارت ۳ : Direct Link

 

دانلود پارت 4 : Direct Link

 

دانلود پارت 5 : Direct Link

 

دانلود پارت 6 : Direct Link

 

دانلود پارت 7 : Direct Link

 

دانلود پارت 8 : Direct Link

 

دانلود پارت 9 : Direct Link

 

 

درباره گیگر نظر بدهید!

پاسخ دهید