دانلود فصل دوم Marvels Daredevil Season 2 2016

0

  – دانلود زیرنویس فارسی تمامی 13قسمت فصل دوم Daredevil در یک فایل

  – دانلود زیرنویس انگلیسی تمامی 13قسمت فصل دوم Daredevil در یک فایل

 

============================================

 

دانلود قسمت ۱: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 2: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 3: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 4: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 17ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 5: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 3دقیقه و 40ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 6: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 11ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 7: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 21ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 8: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 9: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 10: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 11: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 12: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 6ثانیه

——————————————————————–

دانلود قسمت 13: Webrip 720p-x264Webrip 1080p-x264  |   Webrip 720p-x265

زمان سانسورشده: 0ثانیه

درباره گیگر نظر بدهید!

پاسخ دهید