دخانيات، شايع ترين عامل مرگ و میر در جهان/ بازار ١٠ هزار ميلياردي توليدكنندگان سيگار

0

مصرف دخانيات يكي از عوامل شايع مرگ و مير در دنياست و در كشورهاي كم درآمد، ٤٠ درصد از درآمد كل كشور صرف مصرف سيگار مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ، ايرج حريرچي قائم مقام وزير بهداشت در نشست خبري هفته سلامت، دخانيات را از عوامل قابل پيشگيري مرگ در دنيا خواند و گفت: دخانيات شايع ترين عامل قابل پيشگيري مرگ و مير در دنياست به طوري كه يك ميليارد و ٤٠٠ هزار نفر سيگاري در دنيا و ٧ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر سيگاري در كشور ما گزارش شده است.

وي افزود: در دنيا سالانه ٦ ميليون نفر به علت مصرف سيگار از بين مي روند و ٦٠٠ هزار نفر در معرض دود سيگار نيز در معرض خطر مرگ هستند.

قائم مقام وزير بهداشت با اشاره به سرطان ريه، شايع ترين نوع سرطان، ادامه داد: ٩٠ درصد موارد سرطان ريه در مردان و ٨٠ درصد موارد سرطان ريه در زنان ناشي از مصرف سيگار است. در كل مي توان گفت سيگار اثرات سوءي در اقتصاد خانواده ميگذارد.

وي ادامه داد: ٤٠ درصد از درآمد كشورهاي كم درآمد صرف سيگار مي شود. در كشور ما نيز از ٥٠ تا ٦٥ هزار ميليارد تومان درآمد كشور، ١٠ هزار ميليارد آن ،يعني يك درصد از سهم ناخالص ملي ،صرف سيگار مي شود. به طور كلي ساليانه ٢٠ تا ٣٠ هزار ميليارد تومان از اين سو به كشور آسيب مي رسد.

حريرچي از اقدام مهم دولت و مجلس خبر داد و بيان كرد: ما در مقايسه با كشورهاي منطقه كمترين ماليات را براي سيگار مي پردازيم. اقدام مهم دولت و مجلس كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، تعيين ميزان پرداخت ماليات هر نخ سيگار است. بر اساس اين مصوبه كميسيون تلفيق، ماليات هر نخ سيگار توليد داخل، ١٠ هزار تومان، سيگار توليد مشترك ٣٥ هزار تومان و توليد خارج ٥٠ هزار تومان تعيين شده است.

وي افزود: اگر اين اقدام در صحن علني مجلس به تصويب برسد، گام بزرگي به سمت كاهش مصرف سيگار برداشته مي شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید