دختری که مثل خرها عرعر می کند + تصاویر

0

پسر جوانی که شبیه میمون ها حرکت می کند + تصاویر

پسر جوانی که شبیه میمون ها راه می رود و به تقلید از این حیوان به حرکت خود ادامه می دهد. این پسر به دلیل اینکه میمون ها با این روش می توانند تند تر راه بروند تصمیم گرفته تا راه رفتن خود را شبیه این حیوان کند.   تقلید از ویژگیهای برتر حیوانات در […]

پاسخ دهید