دختری که پاهایی مثل دستهایش دارد! (عکس)

0

گیگر :

یکی دیگر از عجایب دنیا بیماری دختر بچه است که پاهایی شبیه به دستهایش دارد !

 

این دختر بچه بیچاره دارای یک بیماری است که راه رفتن برای او دشوار و همین طور ظاهر بدن او را هم وحشتناک کرده است و خانواده او توان مالی برای معالجه دخترشان را ندارند.
 
 

دختری که پاهایی مثل دستهایش دارد! (عکس)

 

به گزارش ایران ناز: بیماری «یو یو» دختر بچه چینی باعث شده پاهای او با سرعت زیاد رشد کنند و به طور دائم در حال تورم و سنگین شدن باشند. این بیماری راه رفتن را برای وی بسیار دشوار کرده است.

 

دختری که پاهایی مثل دستهایش دارد! (عکس)

 

پاهای یو یو دائم در حال متورم و سنگین شدن هستند که راه رفتن را برای او بسیار دشوار کرده است. اگرچه خانواده این دختر بسیار فقیرند و از عهده مخارج معالجه دخترشان بر نمی آیند ولی پدر بزرگ یو یو در حال جمع آوری و به دست آوردن پولی است که بتواند نوه خود را درمان کند.

 

 

منبع :

پاسخ دهید