دخمه پاریس!

0

گیگر:

بله پاریس شهر نور و عشق است ، پل قفلهای عشق وعطر قهوه در کافه هایش ،زوجهای جوان زیادی را به سوی خود می کشاند.

به گزارش بولتن نیوز، اما شهر عشق دخمه ای هم دارد که در کنار جذابیت های دیگرش ،محبوب است.

در دخمه پاریس بیش از 6 میلیون اسکلت انسان وجود دارد.

اواخر قرن 10،به دلیل اینکه منطقه با
گورستان پر شده بود،به منظور صرفه جویی در فضا ،کسانی که مدت ها پیش به خاک
سپرده شده بودند نبش قبر شدند و بدن های جدید جایگزین شدند.

بقایای مردگان در این دخمه در دیوارها جای گرفتند.

بعدها در قرن 18 روشن بود که بازهم
گورستان پذیرای اجساد بیشتر نیست پس انتقال بقایا باعث گسترش دخمه شد و هر
جمجمه واستخوان در بالای یکدیگر قرار گرفتند.

در اتاقهای دیگر دخمه که به عنوان “دروازه جهنم” معروف است ستون های حکاکی شده و کتیبه های تاریخی زیادی به نمایش گذاشته شده اند.

دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس
دخمه پاریس

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید