درختی بسیار عجیب و غریب در کشور مکزیک (عکس)

0

گیگر :

نام این درخت عجیب و اسرار آمیز آربول دل توله می باشد که در منطقه ای به نام اوآژاکای که متعلق به کشور مکزیک است وجود دارد ، آربول دل توله باعث رونق گردشگری در این منطقه نیز شده است.

 

درختی بسیار عجیب و غریب در کشور مکزیک (عکس)

 

درختی بسیار عجیب و غریب در کشور مکزیک (عکس)

 

درختی بسیار عجیب و غریب در کشور مکزیک (عکس)

 

منبع :

پاسخ دهید