دريافت هرگونه وجه توسط اورژانس پيش بيمارستانی از بيمار تخلف است

0

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: انتقال بيمار و ارائه خدمات توسط اورژانس پيش بيمارستانی كاملا رايگان است.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: تمام هزينه های اورژانس های ١١٥ توسط وزارت بهداشت تامين می شود و بيماران حتی در مقابل ارائه خدمات در منزل، در محل حادثه و حين انتقال، نبايد وجهی بپردازند.

آقاجاني با بيان اينكه اين وضعيت در مورد آمبولانس هاي خصوصی متفاوت است، افزود: اگر بيمار به استفاده از آمبولانس خصوصی تمايل داشته باشد، بايد هزينه را طبق تعرفه های مصوب پرداخت كنند.

وی يادآور شد: هزينه خدمات اورژانس ١١٥ از طريق بيمه و مردم تامين نمی شود. بر همين اساس مردم می توانند تخلفات را به ١٥٩٠ گزارش دهند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید