دریافت اضافه پرداخت در بیمارستانهای دانشگاهی/ شاکیان به 1690 اطلاع دهند

0

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به عادی بودن مساله زیر میزی ، از دریافت اضافه پرداخت های فاکتور دار در بیمارستانها خبرداد.

رضا پایدارمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ ضمن تاکید بر پیگیری و برخورد جدی دانشگاه با تخلفات و زیر میزی بگیر ها افزود:  مساله زیر میزی طی چند ساله اخیر تبدیل به موردی عادی شده اما در این میان موضوع اضافی دریافتی پزشکان به صورت دستی ویا واریز به حساب شخصی علاوه بر این قشر به بیمارستانهای دانشگاهی و سایر مراکز درماتی نیز رسیده است. 
دریافت اضافه پرداخت در بیمارستانهای دانشگاهی/ شاکیان به 1690 اطلاع دهند

وی گفت: دریافت مبالغ اضافه با صورتحساب از سوی حسابداری بیمارستانها چندین بار اتفاق افتاده است و باتوجه به رسیدگی جدی مسئولین به این مهم هر فرد شاکی میتواند به واسطه 1690 و با به همراه داشتن مستندات از مرکز درمانی مربوطه شکایت کند و پرونده آن بصورت جدی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

معاون درمان علوم پزشکی ایران با بیان اینکه برخی بیمارستانها مبالغی در حدود 10 الی 50 هزار تومان را با ارائه صورتحساب در حین ترخیص یا پذیرش از بیماران ویا اطرافیان وی دریافت می کنند ، تصریح کرد : دانشگاه های علوم پزشکی درخصوص رسدگی و حتی برخورد با چنین تخلفاتی با کسی شوخی ندارند .

زیر میزی پزشکان در حساب شخصی منشیان

وی در ادامه درخصوص واریز  زیر میزی پزشکان در سایر حسابهای شخصی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز اضهار داشت : هرچند که مقوله زیر میزی نادر ولی همچنان تکراری و عادی است اما در این میان تنها طی امسال 5 الی 6 مورد دریافتی بصورت واریز به شخصی منشی توسط برخی از همکاران اتفاق افتاده که به علت نداشتن حق قانونی برخورد با آنها توسط دانشگاه ها، پرونده متخلفان باری پیگرد قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و نظام پزشکی ارجاع شده است. 

پایداری با اشاره به اینکه قانونی برخورد با زیر میزی پزشکان دراختیار سازمان نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی است، افزود: متاسفانه بیشترین مورد دریافت زیر میزی مربوط به رشته های جراحی و پس از آن بر خی از رشته های داخلی است ، اما درصوت ارائه شماره حساب منشی و یا اطرافیان پزشک به منظور واریز مبالغی ، با شکایت بیمار و یا خانواده وی از این مهم به معاونت درمان دانشگاه ها ، نام صاحب  حساب با واریز مبلغی ناچیز از خودپردازهای عمومی  شناسایی و به عنوان مستند در پرونده پزشک خاطی پیوست میشود .

وی گفت : تنها درصورتی که با ادعای خود بیمار یا خانواده وی مبنی بر اینکه مبلغ واریزی را پزشک به علت قرض دادن از آنها طلب داشته است ، احتمال دریافت زیر میزی از پزشک مربوطه سلب می شود در غیر این صورت هرگونه واریز وجه اضافه بر سازمان و مصوبات دولتی به حساب های شخصی پزشک یا منشی وی مصداق کامل زیر میزی و قابل پیگیری در جراید قانونی است. 

انتهای پیام /

لینک مطلب

پاسخ دهید