در دهه 60 سرگرمی اصولا یک پدیده ضد انقلابی و امپریالیستی بود

0

گیگر:

روایت جالب هوشنگ گلمکانی از ممنوعیت نام آلفرد هیچکاک

گروه سینما و تلویزیون –هوشنگ گلمکانی سردبیر ماهنامه فیلم در بخشهایی از مصاحبه خود با جدیدترین شماره مهرنامه روایت جالبی از ممنوعیت نام هیچکاک در دهه 60را بازگو کرده است .
 به گزارش بولتن نیوز، به نقل از سینما سینما ،گلمکانی گفته است :هیچکاک اگر چه انگلیسی است ولی بیشتر به عنوان یک فیلمساز آمریکایی شناخته می شود . چون بیشتر عمرش را در آمریکا گذرانده .آن زمان هیچکاک وجان فورد تقریبا یک وضعیت را داشتند. از نگاه رادیکال /انقلابی آن سالها ،اینها دست پرورده و عامل امپریالیسم بودند.
او ادامه داده :هیچکاک هم به این دلیل مغضوب بود که طبق یک دیدگاه کلی ، نوع فیلمهای او چیز لغو وبیهوده ای بودند . سرگرمی اصولا یک پدیده ضد انقلابی و امپریالیستی بود برای تحمیق مردم .
در مورد هیچکاک می گفتند کلا دارد مردم را سر کار می گذارد و فقط سرگرمشان می کند و سر گرمی هم کار بیهوده ای است و امپر یالیسم اینها را علم کرده و از آنها حمایت کرده که خلق ها را بدوشد و سرکوبشان کند . بنابراین کسی سراغش نمی رفت و یادم نمی آید در آن دوره ماهم _ به همین دلیل _مطلبی درباره هیچکاک چاپ کرده باشیم .

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید