در دو هفته گذشته دچار مشكلات جسمانى شدم/ انتقال اداره كل پارلمانى به معاونت حقوقى

0

فراهانى از انتقال مجدد اداره كل پارلمانى وزارت بهداشت به معاونت حقوقى ،پس از يكسال خبر داد.

وي ادامه داد: از طرفى در وزارت علوم، معاونت فرهنگى و اجتماعى از يكديگر جدا هستند و از ابتدا در وزارت بهداشت مسئوليت سنگينى بر عهده داشتم. با وجود اين شرايط، به اصرار وزير بهداشت، مسئوليت اداره پارلمانی را پذيرفتم.

فراهانى با اشاره به بيمارى كه 2 هفته پيش يه آن دچار شد، افزود: دو سه روزى هم در سى سى يو بسترى بودم در همين راستا به علت جديد بودن مجلس و نياز به افزايش ارتباطات، از وزیر بهداشت درخواست كردم تا صرفا در حوزه قبلى خود مشغول باشم.

معاون فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت بيان كرد: دانشجويان علوم پزشكى نيز از بخشى از مشغله هاى من گله داشتند. امروز طى حكمى از طرف وزير بهداشت، اداره كل پارلمانى، به معاونت حقوقى منتقل شد.

وي يادآور شد: كارها در وزارت بهداشت به صورت تيمى پيش مى رود و مسئولان در حد توان به يكديگر كمك مى كنند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید