در هر شکایت کتبی 100 شکایت شفاهی نهفته است/ نبود بیمه حرفه ای از مهمترین دغدغه های کادر پزشکی

0

یک متخصص پزشکی قانونی بیان کرد: اختصاص زمان اندکی به مصاحبه با بیمار و همراهان وی برای شرح دقیق بیماری در ایجاد آرامش روحی آنها و کاهش شکایات پزشکی بسیار موثر است.

آزاده معماریان متخصص پزشکی قانونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ درخصوص اقدامات پیشگیری از بروز شکایات پزشکی، بیان داشت: با توجه به بررسی های انجام شده، در مقابل هر شکایت شفاهی 4 بیمار ناراضی و در هر شکایت کتبی 100 شکایت شفاهی نهفته و برآورد این اعداد حاکی از وجود 400 بیمار ناراضی به ازای هر شکایت کتبی است. 

وی تفهیم دقیق بیمار و همراهان وی از وضعیت بیماری را ضروری دانست و افزود: در صورت عدم شرایط مناسب بیمار و احتمال بروز عوارض جدی ناشی از درمان و حتی مرگ، باید حتما قبل از شروع سیر درمان تمام نکات به بیمار و همراهان وی اطلاع داده شود. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به توجه کامل پزشک به گوینده، همدردی با وی و همچنین عدم نا امیدکردن بیمار در عین واقع گرا بودن را در کاهش شکایات پزشکی موثر برشمرد و اظهار داشت: اختصاص زمان اندکی برای مصاحبه با بیمار و یا همراهان وی در توجیه شرایط نامناسب و بدحالی بیمار تاثیر به سزایی در آرامش روحی آنها دارد. 

وی رعایت استانداردهای لازم و اعلام کمبودهای موجود به مراجع بالاتر را از جمله مسئولیت های کادر پزشکی عنوان کرد و افزود: در صورت شکایت از کادر درمانی توصیه می شود با هماهنگی کامل مسئولین بیمارستان، پزشک با سایر افراد کادر متحد بوده و در تقابل با یکدیگر نباشند. 

معماریان رفتار مناسب کادر درمانی با بیمار را از جمله مهمترین وظایف آنها خواند و اظهار داشت: نبود بیمه مسئولیت حرفه ای برای کادر پزشکی از مهمترین دغدغه های آن ها است. 

وی با تاکید بر ثبت دقیق اقدامات درمانی انجام شده به همراه تاریخ، ساعت، مهر و امضاء در پرونده بیمار، یادآور شد: در صورت لزوم جراحی، حتما باید از بیمار و یا همراهان او رضایت نامه ای با شرح کامل عوارض ناشی از درمان و جراحی گرفته شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید