دستاوردهاى طرح تحول نظام سلامت/ بيش از ٩ ميليون نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفتند

0

قائم مقام وزير بهداشت به مناسبت هفته دولت، گزارشى از دستاوردهاى طرح تحول نظام سلامت را ارائه داد.

 حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ ایرج حريرچى قائم مقام وزري بهداشت در نشست سخنگو مه امروز به مناسبت هفته دولت در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: يكي از مهمترين اقدامات در طرح تحول سلامت اقدامات بهداشتى در روستاهاى نزديك به هشت هزار نفر است، از طرفى هزار و ٩٨٦ خانه بهداشت جديد راه اندازى شده است. ٣٣٦ مركز روستايي جديد مجرى برنامه پزشك خانواده هستند و شش هزار و ٨٥٢ پزشك عمومى، پنج هزار و ٢٨٥ ماما ،هزار و ١١٨ دندانپزشك،٣٠ هزار بهورز و در چهار هزار و ٩٤ نقطه از كشور داروخانه داريم كه هزار و ٨٥ داروخانه دولتى و بيش از دو هزار داروخانه خريد خدمت هستند.

وى ادامه داد: همچنين دو هزار و ٧٠٩ آزمايشگاه ،٨٥٦ واحد نمونه گيرى و هزار و ٨٥٣ آزمايشگاه فعال راه اندازى شده است.به ازاى هر ١٢ هزار و ٥٠٠  نفر يك پايگاه سلامت وجود دارد. از طرفى ٤٠٦ پايگاه ضميمه راه اندازى و ٩٢٧ پايگاه ضميمه تعمير شده است و سه هزار و ٣٦٤ پايگاه سلامت فعال وجود دارد. در هر مركز جامع سلامت ٢ تا ٤ پزشك ،كارشناس سلامت روان، دندانپزشك، كارشناس تغذيه و بهداشت محيط مستقر هستند.در اين دوره ٩٠٩ مركز جامع راه اندازى شده كه در مجموع هزار و ٢٨٣ مركز ارائه خدمت مى كنند.

حريرچى بيان كرد: در مجموع ٩ هزار و ٤٧٦ مراقب سلامت، دو هزار و ٤٣ پزشك و ٢٤٥ دندانپزشك در اين مراكز جامع خدمت ارائه مى دهند و بيش از ٩ ميليون نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.

در حال تکمیل/

لینک مطلب

پاسخ دهید