دفاع از اولین پایان نامه مربوط به آثار گرافیک اطلاع رسان و خبری خبرگزاری نسیم

0

گیگر:

بهروز مظلومی فر از اعضای تیم گرافیک اطلاع رسان خبرگزاری نسیم، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل محتوای گرافیک اطلاع رسان و خبری در خبرگزاریها در بازخورد مخاطبان (مطالعه موردی در خبرگزاری نسیم آنلاین از ابتدای شهریور 90 تا پایان آبان 92) با نمره عالی دفاع کرد.

دفاع از اولین پایان نامه مربوط به آثار گرافیک اطلاع رسان و خبری خبرگزاری نسیمگروه رسانه: بهروز مظلومی فر از اعضای تیم گرافیک اطلاع رسان خبرگزاری نسیم، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل محتوای گرافیک اطلاع رسان و خبری در خبرگزاریها در بازخورد مخاطبان (مطالعه موردی در خبرگزاری نسیم آنلاین از ابتدای شهریور 90 تا پایان آبان 92) با نمره عالی دفاع کرد.

به گزارش بولتن نیوز، بهروز مظلومی از اعضای تیم گرافیک اطلاع رسان نسیم، صبح دیروز در سالن سمینار علوم انسانی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از پایان نامه خود (با راهنمایی افسانه مظفری، مشاوره زهرا خرازی آذر و داوری علی سمیعی) دفاع کرد.

این پایان نامه اولین پایان نامه در حوزه تحلیل محتوای آثار گرافیک اطلاع رسان و خبری در یک خبرگزاری داخلی است. در این پایان نامه، 306 گرافیک اطلاع رسان و خبری تولیدی و غیرتولیدی خبرگزاری نسیم در بازخورد مخاطبان بررسی شده است.

این پایان نامه با هدف تحلیل محتوای گرافیک اطلاع¬رسان و خبری در خبرگزاریها در بازخورد مخاطبان، به مطالعه موردی این نوع آثار منتشر شده در خبرگزاری نسیم آنلاین از ابتدای شهریور 90 تا پایان آبان 92 پرداخته و تلاش کرده تا در پاسخ به 16سوال این تحقیق، پس از بررسی 306 اثر گرافیک خبری و اطلاع¬رسان(با روش سرشماری) به یاری ضریب همبستگی اسپیرمن، به بررسی رابطه بین میزان مشاهده این آثار با 16 عامل احتمالی موثر در مشاهده آنها بپردازد.

 این عوامل؛ حوزه بندی، مرز بندی موضوعی آثار، زمان ارسال، روز ارسال، وضعیت فوریت، نوع کادر، وضعیت تولید، منبع آثار، ابعاد مشاهده، رنگ غالب زمینه، جغرافیای مسأله، نوع فونت، وضعیت سفارش و بلندای تیتر، محوریت عنصر آثار و وضعیت استقلال آثار را شامل می¬شود. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، 8 سوال دارای پاسخ مثبت (دارای رابطه معنادار) و 8 سوال دارای پاسخ منفی (فاقد روابط معنادار) بوده¬اند. براین اساس، بین میزان بازخورد مخاطبان با حوزه بندی، مرزبندی موضوعی، زمان و روز ارسال آثار، وضعیت فوریت، نوع کادر، جغرافیای مسأله و نوع فونت رابطه معنادار وجود ندارد.

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، بین بازخورد مخاطبان با وضعیت تولید، منبع آثار، ابعاد مشاهده، رنگ غالب زمینه، وضعیت سفارش، بلندای تیتر، محوریت عنصر و وضعیت استقلال بخش اینفوگرافیک، رابطه معنادار وجود دارد. 

مظلومی فر در بخش پایانی پایان نامه خود پیشنهاد کرده در تولید این آثار، رنگ غالب زمینه آنها روشن، تیترها کوتاه، نوع آن خبری، محوریت عنصر آن بصری، کادر آن مربع و بدون نیاز به اسکرول در مشاهده باشد. همچنین در سایت، بخشی مستقل به این نوع گرافیک اختصاص یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید