دوستان و اعضای خانواده خود را ردیابی كنید + دانلود

0

اتاق خبر 24: 

با Family and Friend Locator  می توانید همیشه در جریان باشید که اعضای خانواده شما کجا هستند.

 

ردياب

 

این نرم افزار از GPS گوشی های هوشمند افراد استفاده می کند. این برنامه در زمانی که گوشی خود را گم کرده اید یا آنرا از شما دزدیده اند کمک خواهد کرد تا آنرا پیدا کنید ، شما میتوانید تلفن همراه خود را از راه دور قفل کرده و یا اطلاعات خود را از روی آن پاک کنید.

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید