دیابت پای سروش صحت را به «اکسیر» باز کرد

0

گیگر:

پیش تر و در قسمت چهارم برنامه «اکسیر»، بهاره رهنما که او هم به عنوان
سفیر بیماران دیابتی مهمان ویژه حسنی بود درباره خطرات دیابت و آموزش هایی
که به عنوان سفیر این بیماری فراگرفته برای مخاطبان تلویزیون صحبت کرد.

بهنوش بختیاری، رضافیاضی و بهروزبقایی از دیگر هنرمندانی بودند که
متناسب با موضوع برنامه «اکسیر» به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کردند.

همچنین مسعودصابری از برجسته ترین جراحان مغز و اعصاب کشور به عنوان مجری کارشناس ثابت برنامه «اکسیر» فرزاد حسنی را همراهی می کند.

«اکسیر» که تهیه کنندگی آن برعهده مصطفی شریفی است، برنامه ای ترکیبی با
مضمون سلامت بوده که با زبان طنز سبک زندگی سالم را ترویج می کند.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید