رئیس کل چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری انتخاب شد

0

علی محمد آدابی به عنوان رئیس کل چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری انتخاب شد.

در این نشست همچنین طاهره زاهد صفت با 20 رأی به عنوان رئیس شورای عالی نظام پرستاری، سید رضا مظلوم با 20 رأی و حسین پوپ با 22 رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم شورای عالی نظام پرستاری و حمید چراغی با 22 رأی به عنوان دبیر شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شدند.

اولین جلسه چهارمین دوره شورای عالی نظام پرستاری، ابتدا در محل وزارت بهداشت برگزار شد و سید یعقوب جعفری، رئیس سومین دوره شورای عالی نظام پرستاری، گزارشی از عملکرد دوره سوم شورای عالی نظام پرستاری به اعضاء جدید شورای عالی نظام پرستاری ارائه کرد.

در این جلسه همچنین حکم و اعتبارنامه  اعضاء جدید شورای عالی نظام پرستاری از طرف محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منتخبان تقدیم شد.

پس از این نشست، اعضاء چهارمین دوره شورای عالی نظام  پرستاری به محل سازمان نظام پرستاری رفته و با حضور 25 نفر از اعضاء این شورا، رئیس کل سازمان و هیئت رئیسه جدید شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شدند.

به گفته سید یعقوب جعفری، رئیس هیئت رئیسه سنی اولین جلسه شورای عالی دوره چهارم، این نشست در سالن جلسات شورای عالی سازمان نظام پرستاری با حضور 25 نفر از 30 عضو شورای عالی تشکیل شد و  رأی گیری و انتخاب رئیس کل سازمان نظام پرستاری و هیئت رئیسه شورای عالی با حضور 3 نفر از اعضاء هیئت رئیسه سنی و 2 نفر از ناظرین برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه 5 نفر شامل دو نماینده وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس عضو شورا و دو نفر از منتخبان شورای عالی حضور نداشتند.

مشاور و نماینده پزشکی قانونی کشور در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: انتخاب رئیس کل سازمان با اکثریت مطلق آراء و هیئت رئیسه شورای عالی با اکثریت سنی آراء طبق قانون انجام شد و رئیس کل به مدت 4 سال و اعضای هیئت رئیسه شورای عالی به مدت 2 سال انتخاب شده اند.

وی خطاب به منتخبان جدید شورای عالی نظام پرستاری توصیه کرد تا حفظ وحدت عمومی بین پرستاران و رعایت تقوای الهی و تلاش در جهت خدمت به مردم و مددجویان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچین حرکت در مسیر قانون مصوب سازمان نظام پرستاری و سایر قوانین جاری کشور و مطالعه دقیق شرح وظایف شورای عالی در قانون و مطالعه مصوبات و آیین نامه و قوانین مصوب 13 ساله گذشته سازمان جهت پرهیز از تکرار بی مورد و اتلاف وقت شورای عالی را مورد تأکید قرار داد.

جعفری از اعضاء جدید شورای عالی نظام پرستاری خواست تا تعیین اولویت کاری 4 ماهه باقیمانده سال جاری، تشکیل کمیسیون های مشورتی به عنوان بازوان اصلی شورای در جلسه بعدی و آیین نامه داخلی شورای عالی و نحوه طرح موضوعات در جلسات را در دستور کار خود قرار دهند.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید