رابطه نرخ سود سپرده با تورم چیست??

0

اگر نرخ تورم بالا باشد آثار نامطلوبي بر ثبات اقتصاد كشور به ويژه نرخ هاي سود داشته و منجر به كاهش پس انداز مي گردد و پس انداز پايين باعث افزايش نرخ تورم مي شود..

سخن، گروه اقتصاد: نسبت به شرايط هر كشور نرخ سود و تورم مي توانند علت و معلول ديگري باشند و نمي توان با قاطعيت يكي را علت يا معلول ديگري دانست. تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند در ماه های اخیر و بعد از کاهش شدت تورم، تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا در بانک های خصوصی کاهش یافته است و یافتن مشتری معتبر در حال حاضر اولویت اول بانک ها می باشد.

در صورت افزایش نرخ سود سپرده ها، لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد که این امر یافتن مشتری مناسب را برای بانک ها دشوارتر خواهد نمود.آيا رابطه اي بين نرخ سود وتورم وجود دارد؟ تورم از نظر علم اقتصاداشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قيمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قيمت در نظر گرفته می شود. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می کنند، به رشد سطح عمومی قیمت ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید

برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قيمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده است . کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه 50 به ترتیب در سال های 57 و 59 ، در دهه 60 سال های 64 و 69 ، در دهه 70 سال های 70 و 74 در دهه 80 سال های 84 و 87 تحقق یافته است . کمترین میزان مربوط به دوره جنگ ایران و عراق و سال 64 با 6.9 درصد، و بیشترین مربوط به سال 74 یعنی سال اول برنامه دوم توسعه ودولت هاشمی رفسنجانی با 49.4 درصد بوده است. البته رشد اقتصادی در دولت هاشمی مثبت و توسعه اقتصادی مشهود بوده است اما تورم 40درصدی در سال آخر دولت احمدی نژاد با رشد منفی 5.4 درصدی سال 91 مواجه شده است یعنی تورم بالا با رکود و رشد منفی اقتصادی یا رکود تورمی … نرخ تورم در ایران در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز شد و در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روند صعودی داشت به طوری که در سال 60 نرخ 22.8 درصد را ثبت کرد، ولی از سال 61 به بعد این روند نزولی شد تا اینکه در

سال 64 کشور پایین ترین نرخ تورم را به میزان 6.9 درصد ثبت کرده بود. نرخ تورم در ایران از سال 65 بار دیگر صعودی شد و رقم 23.7 درصد را ثبت کرد، این روند تا سال 67 ادامه داشت، ولی از سال 68 با کاهش تورم روبرو بودیم تا اینکه تورم یک رقمی 9 درصدی را در سال 69 داشتیم. از سال 70 بار دیگر روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید. هر چند در سالهای 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال 87 شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم

هم به سال 88 برمی گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید. بررسی نرخ تورم در ایران در 35 سال بعد از انقلاب و 80 سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این مدت 6 دوره افزایش و 5 دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال 88 بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال 90 به 21.5 درصد، در سال 91 به 30.5 و در سه ماه اول 92 به 34 درصد رسیده است. دهه 40 دهه بدون تورم و رکود بوده است.

پاسخ دهید