رانت خواران عزیز بفرمایید!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – خود طبیعی است عزیزانی که/ بود تحریم چو جان و دلشان/ کاسبانی که در آن وضعیت/ پُر نمودند یکایک انبان/ باید اینگونه شوند افسرده
چون که رفته است ز کف آن سامان…

یک خبرگزاری دلواپس نوشته است: برجام که برای مردم آب و نان نمی شود.

گفت دلواپس دلسوزِ قشنگ
اینکه برجام نه آب است و نه نان!
از زمانی که توافق شده است
خبری نیست نه از این و نه آن

آبها خشک شده، رفته هوا
گشته آجر همهء نان هامان
خُدعهء دشمن جرارهء ماست
آمد اینگونه توافق به میان
بعد از این قصه برجام نماند
لذت زندگی و امن و امان

با خود اندیشه کنان می گفتم؛
او مُحق است شود گر پژمان
بعدِ برجام چو تحریم شکست
شد ضررها ز پی ِ هم جبران

خود طبیعی است عزیزانی که
بود تحریم چو جان و دلشان
کاسبانی که در آن وضعیت
پُر نمودند یکایک انبان

فرصتی را که در آن میکردند
نان خود داخل روغن آسان
کرده برجام تمامش را دود
برده این فرصت آنها ز میان!

رانت خواران گرامی، همگی
سرشان کوفته شد بر سندان
باید اینگونه شوند افسرده
چون که رفته است ز کف آن سامان
حقشان است که شانتاژ کنند
بنمایند به هر کس دندان…!

مجید مرسلی

 

 

6060

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید