راهی برای موفقیت افراد کارمند

0

گیگر :

در این بخش میپردازیم به موفقیت کارمندان.زماني که مسئول شما ترفيع رتبه يا پست جديد مي گيرد براي شما دو موقعيت مختلف پيش مي آيد يکي اين که به شما اهميت نداده و براي تان خلاء ايجاد کند و ديگر اين که چون شما يکي از سرمايه هاي با ارزش سازمان هستيد

 

شما را با خود به بخش جديد که متصل شده است ببرد تنها کاري که بايد انجام دهيد اين است که مطمئن شويد او و ديگران از سهم بزرگي که براي سازمان انجام مي دهيد آگاه مي شوند. خود را در معرض ديد قرار دهيد. سودمند واقع شويد و براي قبول مسئوليت هاي جديد آماده بـاشيد.

 

امـا به هيچ  وجـه چاپلـوسي نـکنيد. بـه نـدرت اتفاق مي افتد که يک مدير اطراف خود را با بله قربان گوها پر کند. به موقعيت هاي خود افتخار کنيد و استعدادها و توانايي هايتان را بروز دهيد.اگر هميشه و مرتباً از مدير خود تقاضاي فرصت بيشتر نماييد و زماني که به مهلت تحويل پروژه و يا ارائه وظيفه محول شده به شما نزديک شويد

 

راهی برای موفقیت افراد کارمند

 

از او بخواهيد تا مجدداً زمان بيشتري را به شما اختصاص دهند او به طور حتم نسبت به شما بدبين و تاثير منفي روي شغل و در نتيجه روي عزت نفس تان مي گذارد. افرادي که به طور دايم در حال گله و شکايت هستند کمتر ترفيع رتبه مي گيرند(مديران هميشه سعي مي کنند آن ها را به ساير قسمت هاي سازمان انتقال دهند

 

تا از دستشان راحت شوند) قطعاً شما خواهان اين هستيد که رئيس تان دوست تان باشد و نه دشمن تان پس سعي کنيد اسباب ناراحتي و رنجش او را فراهم نسازيد.آيا شما حقوق کافي و براساس خدماتي که ارايه مي دهيد دريافت مي کنيد؟ آيا دريک محيط امن مشغول به فعاليت هستيد؟

 

براي به دست آوردن حقوق قانوني خود و مواردي که براي تان مهم است مي توانيد موضوع را با مدير خود در ميان بگذاريد. هيچ گاه عزت نفس و ارزش خود را به خاطر فيش حقوقي تان زير پا نگذاريد. پرخاش گر نباشيد و هميشه روي فوايد و مزاياي کارهاي خود براي سازمان تاکيد داشته باشيد.

 

راهی برای موفقیت افراد کارمند

 

با ارزشي که براي مسئول تان قائل هستيد و با اتکا به عزت نفس، احتمال پذيرش طرح ها و پيشنهادهاي خود را افزايش دهيد.همکاري و تشريک مساعي داشته باشيد اما هيچ گاه اجازه ندهيد ديگران از شما استفاده کنند. اگر اجازه دهيد تا همکاران تان تمام کار ها را روي سر شما بريزند ارزش و احترام تان پايين مي آيد و در عوض آن ها به وسيله کاري که شما آن را به خوبي انجام داده ايد،

 

افتخار کسب مي کنند. بد نيست گاهي استقلال خود را امتحان کنيد. اگر برخي از همکاران از ساعت 9 تا 17 سرخود را با کار هاي غير ضروري و خارج از وظيفه اصلي خود گرم مي کنند لازم نيست که شما هم مشابه آن ها عمل کنيد. براي مسائل مهم مثل ايمني در محل کار، حقوق و مزايا خوب است به جمع به پيوندند

 

اما علاوه بر اين که در چنين جمع هايي شرکت مي کنيد بهتر است براي افزايش درآمد با مديريت رو در رو صحبت کنيد.بد نيست که در ساعات بيکاري و اوقات فراغت خود بخنديد و شادي کنيد يا روزنامه بخوانيد اما نبايد زياده روي کنيد. ادب مساوي است با ارزش خنـداندن مـردم در زمـان سخنرانـي و يا کنفرانس. اگر همکاران تان شما را به عنوان دلقک بشناسند هيچ کس شما را جدي نمي گيرد و چندي نمي گذرد که عزت نفس خود را از دست خواهيد داد.

پاسخ دهید