رده بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1395 منتشر شد

0

رده بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1395 منتشر شد

جدید ترین نتایج رده بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص H-Index توسط رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت منتشر شد. دکتر پیام کبیری در این زمینه اظهار کرد که این گزارش توسط گروه علم سنجی مرکز توسعه و از طریق پایگاه Scopus تهیه شده و شامل شاخص h-index، تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، میانگین استناد به ازای هر مقاله، تعداد استنادات بدون احتساب خود استنادی، میانگین استناد به ازای هر مقاله بدون احتساب خود استنادی و شاخص h-index بدون احتساب خود استنادی است.

بر اساس گزارش منتشر شده که در وب سایت این مرکز به نشانی hbi.ir بازتاب داده شده است، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول لیست را به خود اختصاص داده و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد در جایگاه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. البته دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انستیتو پاستور ایران نیز دارای رده مشابهی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند. رده بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر این اساس تا جایگاه بیستم به صورت زیر است:

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید