رشد کیفی محور اصلی در پیشرفت دانشگاه تهران است

0

رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت:دانشگاه تهران در حال توسعه و پیشرفت است و چرا که همیشه رشد کیفی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

وی ادامه داد:یکی از جهت گیری های  پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ارتباط با جهاد کشاورزی است که هرچه ارتباط دانشگاه و این وزارتخانه بهتر باشد به نفع هر دو طرف و جامعه  است.

رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بیان داشت:برای هرچه بهتر شدن ارتباط با بخش صنعت و بخش خصوصی به دنبال زیر ساخت ها و برنامه ریزی های مشترک میان این دانشگاه و جهاد کشاورزی هستیم.

گلدان ساز برنامه ریزی و رسیدگی به کیفیت آموزش و پژوهش را در جهت گیری این دانشگاه عالی خواند و تصریح کرد:در سال های گذشته آموزش و پژوهش به طور کمی در کشور گسترش زیادی داشته که در بسیاری از موضوعات نیاز به بازنگری دارد.

رییس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت:هدف نخست در دانشگاه تهران با توسعه روابط بین الملل به عنوان محور دوم توسعه باید محقق شود.

گلدان ساز یادآورشد:آنچه که در توسعه دانشگاه نقش دارد اخلاق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی محور توسعه دانشگاه است که علم و اخلاق دو هدف در زمینه توسعه و پیشرفت در دانشگاه نقش اساسی دارد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید