رفع مشكل عدم توازن جنسيتی در آموزش و پرورش طی 10 سال آينده

0

مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران از مشكل عدم توازن نيروی انساني از نگاه جنسيتی خبر داد.

عليرضا كمرئى مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، اظهار داشت:در طي سال جلسات مختلفی به منظور شناسايی چالش ها و مشكلات پيش روی آموزش و پرورش هر استان برگزار می شود و سالی يک بار هم استان های سراسر كشور به گفت و گو مي پردازند كه نتايج هر يك از جلسات تدوين راهبردهای جديد را می طلبد.

مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران عنوان كرد:اهميت موضوع اجرايى شدن سند تحول به عنوان الگوی تمام مباحثه ها است كه هم انديشی های گوناگون گامی بزرگ در جهت ارتقاء سطح كيفی و كمی آموزشی در دانش آموزان را به دنبال دارد.

وي با اشاره به اين كه بايد توجه بيشتری به حل مشكل توزيع نامتوازن معلمان در پايه های تحصيلی مختلف شود،گفت: نسبت جمعيت معلمان زن به مرد، ٨٠ به ١٠٠ است و اين موضوع در حالی است كه نيمی از دانش آموزان دختر و نيمی از دانش آموزان پسر هستند.

كمرئى ادامه داد: ترجيح مي دهيم كه در پايه هاي سه گانه اول ابتدايى از معلمان خانم استفاده كنيم كه اين موضوع ريشه در مسائل روانشناختی دارد و در استان تهران اين استاندارد به هم ريخته است.

مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: سياست های جذب و نگهداری نيروی انسانی تحت تأثير عوامل بيرونی قرار دارد و حركت در جهت متوازن سازی نسبت های جنسيتی در حوزه آموزش و پرورش با مشكل مواجه شده كه برای حل اين موضوع چشم انداز ١٠ ساله پيش بينى شده است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید