رقابت تنگاتنگ کتاب های درسی با فضای مجازی

0

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مزایای فضای مجازی برای گسترش سطح علمی دانش آموزان خبر داد.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، گفت :با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت هایی که این فناوری برای تولید، ترویج و اشاعه دانش ایجاد کرده است، یکی از منابع بزرگ یادگیری در سطح دنیا، محتوایی است که در این فناوری گنجانده شده است. 

وی تاکید کرد :این فناوری هم فرصت ها و هم تهدید هایی را ایجاد می کند اما برای استفاده مثبت از این فناوری می توانیم آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم تا با ایجاد هر سوالی در ذهن دانش آموز،با مراجعه به این منبع به آن پاسخ دهد و با این عمل دامنه ی یادگیری دانش آموزان تنها به مدرسه ختم نمی شود. 

زرافشان اظهار کرد :ما باید تلاش کنیم تا تهدید های فضای مجازی، فرصت های خوب دانش آموزان را از آنها نگیرد و آنها را به چالش نیاندازد لذا باید از فناوری های جدید استفاده هوشمندانه داشته باشیم تا از خدمات مثبت منابع فضای مجازی در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان استفاده کنیم. 

انتهاي پیام /

لینک مطلب

پاسخ دهید